VPH International

VP Holding se poziționează ca un dezvoltator de afaceri ce aplică cu succes din anul 2000 pana in prezent deviza „we build business”.
Ideea reprezintă esența și forța motrice a întregii activități desfășurate în cadrul VP Holding.
Portofoliul de produse și servicii, marca VP Holding, respectă conceptul one stop shop, asigurând soluția completă pentru dezvoltarea integrală a unei idei de afaceri. Rezultatul convergentei mecanismelor de creație/producție și al know-how-ului furnizat de VP Holding este IMO – Investiția Materializată și Operaționala (© VP Holding).

Harta
Cu peste un deceniu de activitate și experiență în mediul de business românesc, VP Holding s-a afirmat ca o companie capabilă să ofere soluții și servicii integrate unui spectru larg de clienți, într-o gamă vastă de domenii, asociate competențelor sale specifice.

Structura noastră organizațională ne oferă beneficiile la scară globală de care se poate bucura orice companie cu organizare tip holding, precum și posibilitatea de a ne focaliza pe fiecare serviciu și client, astfel încât am devenit opțiunea principală pentru prestarea unei game variate de peste150 de servicii.

Astăzi VP Holding deține know-how-ul, resursele, sistemele şi experiența necesare ca dezvoltator de afaceri și este angrenat in dezvoltarea de proiecte imobiliare, centre comerciale şi parcuri industriale.

Core business-ul VP Holding s-a format în jurul competențelor sale principale: project management, engineering, accesare fonduri nerambursabile, dezvoltarea de aplicații software, certificare sisteme de management.

Liniile de business secundare, aflate însă într-o permanentă dezvoltare, sunt: construcțiile, media&marketing, administrarea de afaceri și recrutarea de personal.

Pentru a asigura satisfacerea cerințelor clienților la cel mai înalt nivel, coroborate cu preocuparea permanentă pentru un mediu înconjurător sănătos și un climat de lucru sigur, 17 din societățile membre VP Holding au obținut certificarea ISO conform referențialelor ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.

Realizări


Experiența în domeniul proiectării este confirmată de cei peste 750.000 metri pătrați, concretizați în obiective de investiție construite, a căror valoare depășește 450 milioane de euro.

VP Holding a proiectat cu succes peste 20 proiecte comerciale, peste 100 de proiecte cu funcțiuni rezidențiale sau sociale şi a adunat o vastă experiență în urbanism, materializată în 50 milioane mp de proiecte urbanistice.

De-a lungul timpului echipele noastre au dobândit cunoștințe temeinice în restaurări de monumente, consolidări, expertize tehnice, proiectare construcții noi cu funcțiuni multiple şi proiecte de infrastructură. Abilitatea de a gestiona în termen şi în buget proiecte de construcții de amploare a fost deprinsă şi desăvârșită în urma celor 40 obiective pentru care VP Holding a asigurat servicii de Project management.
Expertiza în domeniul consultanței a fost dobândită prin accesarea a peste 90 milioane euro din finanțări nerambursabile şi implementarea unui număr de aproximativ 180 de proiecte. Cele 70 studii de tip due-diligence juridic, operațional, imobiliar sau financiar au garantat siguranța investiților plasate de clienții VP Holding.
Creativitatea echipei de media s-a materializat în peste 150 proiecte de amenajare interioară, 300 de proiecte de randare 3D şi peste 200 de website-uri programate şi publicate.

Capacitatea de producție, asistată prin sisteme automatizate de management, a permis ca VP Holding să finalizeze cu succes, în intervalul 2011 – 2013, peste 200 de proiecte de amploare.

Ideile clienților sunt date de intrare valoroase, ce pun în mișcare mecanismele de producție, angrenând întreaga plajă de produse şi servicii furnizate de VP Holding.