VPH in Mauritania

VP Holding este prezent pe piața din Republica Islamica a Mauritaniei de la sfârșitul anului 2013, acționând în calitate de contractor general pentru proiecte în derulare prin filiala sa locală – VP Holding Mauritania.


VP Holding Mauritania activează în prezent cu următoarele linii de business, pe o piață locală dinamica și în plină dezvoltare, ce se bucură atât de investiții străine directe cât și de încrederea instituțiilor internaționale:

Design&Engineering și Construction – Acționăm ca un contractor general pentru proiectele în derulare, echipa noastră de proiectanți și constructori conlucrând îndeaproape cu antreprizele locale.

Project management - Bazându-ne pe experiența acumulată și pe soft-urile de planificare a resurselor dezvoltate in-house, acționăm exclusiv în interesul Beneficiarului asigurând implementarea investiției astfel încât fiecare obiectiv să fie atins în termenul prevăzut și în bugetul planificat.

Certificări ISO – Venim în sprijinul companiilor locale cu servicii de certificare cu recunoaștere internațională prin VP Certification, organismul afiliat VP Holding.

Software Development - Furnizăm soluții software personalizate, acoperind tot ciclul de dezvoltare a unei aplicații, de la stabilire cerințe și design până la dezvoltare, testare și suport tehnic post lansare.Proiectele derulate de filiala locală a VP Holding utilizează într-un procent consistent forța de muncă, materiale de construcții și amenajări, dar și know-how locale și regionale, concepând și implementând proiecte la cele mai înalte standarde și practici internaționale.

VP Holding Mauritania reprezintă un „cap de pod” către piața extrem de dinamică a Africii de Vest, putând oferi la cerere, serviciile integrate și specializate, existente în portofoliul VP Holding International.


Datele de contact ale filialei le regăsiți în secțiunea Contact.