Responsabilitate socială

Performanța oricărei companii, indiferent de mărimea sau organizarea acesteia, se află în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare al comunităților în care activează și a mediului social în general. Principalul agent de responsabilitate socială corporativă pentru VP Holding îl reprezintă ASOCIAȚIA PENTRU CREȘTEREA SPERANȚEI DE VIATĂ

Derulăm constant proiecte cu impact social prin intermediul Asociației, venind în sprijinul comunității prin activități menite a sprijini persoanele cu nevoi speciale și de a proteja categoriile defavorizate, pentru ca acestora să le fie asigurat accesul la servicii sociale, în special medicale și educative.

Facilităm schimburilor de idei, soluții, procedee tehnice, studii și cercetări aplicative, experimente etc., în vederea sensibilizării opiniei publice și a autorităților cu privire la necesitățile societății. VP Holding are capacitatea de a defini și pune în aplicare acțiuni clare și eficiente pentru a răspunde corespunzător necesităților sociale ale comunității în care activează și nu numai.

Nu în ultimul rând, suntem implicați și dezvoltăm proiecte menite să protejeze mediul înconjurător prin implementarea de acțiuni sub egida „Verde nu este o simplă opțiune. Verde este singura cale spre viitor”.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul -> www.sperantadeviata.ro