Portofoliu

Proiect:
CONSOLIDARE-RESTAURARE ȘI VALORIFICARE TURISTICÃ ANSAMBLUL BISERICII ”SF. NICOLAE” AMARADIA

Project Management
Investitor - proiect finanțat din fonduri nerambursabile;
Beneficiar - Parohia ”Sf. Nicolae” - Amaradia;
Amplasament - Str. Amaradia Nr.15-17, Craiova, Județul Dolj, România;
Stadiu Investiție - lucrări de execuție - în derulare;
Valoare aproximativă investiție - 1.100.000 euro la care se adaugă TVA;
Proiect Biserica Amaradia
Proiect Biserica Amaradia
Proiect Biserica Amaradia
Proiect Biserica Amaradia