Inovatie

În cadrul VP Holding activează Centrul de Cercetare - Dezvoltare VP HOLDING. Acesta se constituie într-un promotor al dezvoltării cunoaşterii, cercetării ştiinţifice şi progresului ştiinţific şi tehnologic.

Centrul desfășoară activităţi de cercetare-dezvoltare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniile: biocultură (agricultură, silvicultură, piscicultură), resurse naturale, tehnologie și inginerie, cibernetică, științe exacte (matematică, fizică, chimie), comportamente sociale, învățământ și formare profesională, medicină cauzală, drept, comunicare, NLP, arte (muzică, pictură, sculptură, teatru, dans).

Inovația stă la baza materializării viziunii VP Holding și transformării ei în realitate și ne-a creat premizele adaptării la un mediu de afaceri în permanentă schimbare.

Inovăm continuu în structurarea sistemelor de organizare, planificare și management, dezvoltăm aplicații personalizate și adaptate unor nevoi diversificate pentru interacțiunea cu clientul și ne susținem partenerii în acțiunile pe care le inițiază, toate acestea pentru crearea premiselor unui viitor mai sigur și mai performant.

Măsura inovațiilor noastre este corelată cu un grad ridicat de sustenabilitate a acțiunilor întreprinse.

Eforturile noastre sunt îndreptate către realizarea de servicii și produse care generează plus valoare pentru parteneriatele stabilite în condițiile unui consum minim de resurse raportat la rezultate și cu un impact minim asupra mediului înconjurător.