Dezvoltare afaceri

Nucleul activității VPH constă în serviciul de Business Development, un proces creativ format dintr-un ansamblu de etape şi servicii secundare.

Filtrarea ideii este prima etapă şi se realizează printr-un proces continuu de due diligence ce presupune examinarea potențialului ideii, definirea scopului și a obiectivului, estimarea investiției, studiul de oportunitate, definirea fluxurilor tehnologice şi monetare până la identificarea de opțiuni disponibile şi asocieri.

Urmează exportarea ideii într-o succesiune de produse – cheie: plan de dezvoltare, concept, proiect de investiție, proiect de finanțare, proiect de autorizare, plan de implementare, plan de management, plan strategic, plan de mentenanță.

Livrarea ideii şi recepționarea produsului finit se traduce întotdeauna într-o Investiție Materializată şi Operațională (IMO). Fluxul „idee - IMO” este un proces continuu și arborescent, generator de alte fluxuri, idei şi investiții la cheie.