Home

Companiile devin din ce în ce mai preocupate de necesitatea, dar și de beneficiile unei abordări responsabile față de societate, prin derularea activităților non-profit. Performanța oricărei companii, indiferent de forma acesteia, se află în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare al comunităților în care activează și a mediului social în general.

Asociația Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă funcționează ca pol de tehnologie și inovație al companiei VP Holding.

Importanța finanțărilor private în zona Research/Development a luat amploare în ultima perioadă, cuantumul pe care companiile îl dedică acestei zone fiind în continuă creștere.

Compania VP HOLDING a conștientizat acest trend și, ca un dezvoltator care a înțeles faptul că tehnologia este o componentă foarte importantă, intenționează să își dedice resursele pentru finanțarea privată a cercetării și dezvoltării.

logo
Prin urmare, compania VP Holding a creat Asociația Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă, fiind totodată și sponsorul principal al acesteia.

Definiții

Asociația este o uniune constituită printr-un statut în vederea atingerii unui scop comun.
Acesta este formată de 3 sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.

Cercetarea este căutarea sistematică, uneori accidentală, de noi cunoștințe și se desfășoară de regulă în cadrul disciplinelor academice. Prin definiție, activitatea de cercetare se referă la producerea de noi cunoștințe, care pot fi noi numai dacă sunt recunoscute ca atare pe plan internațional. În caz contrar, nu poate fi vorba de o activitate de cercetare, ci de documentare.

Tehnologia este ansamblul metodelor, proceselor, operațiilor făcute sau aplicate asupra materiilor prime, materialelor și datelor pentru obținerea unui anumit produs.

Metodologia cercetării reprezintă sistemul de metode, procedee, tehnici, reguli, postulate, principii şi instrumente precum şi know-how-ul aferent angajat în procesul cunoaşterii ştiinţifice.

Know-how este un termen preluat din limba engleză, care desemnează cunoștințe specifice, deținute de o persoană fizică sau de o întreprindere, asupra unui produs sau procedeu de fabricație, adesea obținute prin lucrări de cercetare și de dezvoltare importante și costisitoare. În practică know-how-ul poate consta în informații concrete despre procedeele de combinare a unor substanțe și materiale pentru obținerea unui produs finit.