Verificari tehnice si expertize

În paleta de servicii oferite de ALL sunt incluse și servicii tip assistance maîtrise d'ouvrage.
Experții companiei intervin pentru a completa competenţele tehnice ale clientului. Prin serviciul de assistance maîtrise d'ouvrage, ALL asigură coordonarea proiectului, susținând beneficiarul în cadrul managementului de proiect independent şi contribuind la punerea în aplicare a proiectului din punct de vedere al organizării, obligațiilor legale, bugetului, planificării şi resurselor.

SERVICII DE VERIFICĂRI ȘI EXPERTIZE:
I Expertiză tehnică pe specialitățile structură, instalații, scenarii la incendiu, rezistenţa şi stabilitatea terenurilor de fundare I
I Verificare tehnică pe toate specialitățile cu verificatori MLPAT I
I Servicii de audit tehnico-economic pentru proiecte I
I Servicii de audit energetic pe clădiri noi şi existente I
I Due diligence tehnic I
I Întocmirea de fluxuri tehnologice I

Misiunea echipei de consultanți este de a asigura realizarea de proiecte ale căror costuri de punere în operă să fie în corectă interdependență cu standardul de performanță impus de client.

Obiectivul specialistului este de a certifica încadrarea corectă a proiectului în norme, normative și legislație.