Structura

we manage your projects

Oferim servicii de management de proiect, site management, dirigenție de șantier și asistență privind sănătatea și securitatea în munca pe șantier.

Activitățile derulate de echipa de consultanți și specialiști sunt din sfera Time Management, Cost Management, Risk Management, Change Management, Procurement Management, Acqusition Management, Quality Management, Design Control, Site Management, Tasks Control.
Compania acționează exclusiv în interesul investitorului, garantând, în toate stadiile proiectului, execuția corectă a lucrărilor de construcții, conform autorizației de construire, a proiectului tehnic și a normelor de sănătate și securitate în muncă.

we give the solution

Oferim servicii de consultanţă în obţinerea de finanţări nerambursabile, atât pentru sectorul privat, cât și pentru sectorul public reprezentat de organizațiile care desfășoară activități non-profit (instituții de cult, organizații nonguvernamentale, instituții educaționale, administrații publice, centre sociale etc.).

Compania deține o experiență de peste 10 ani în domeniul consultanţei, interval în care a implementat proiecte la nivel național. Serviciile se adresează clienţilor care îşi propun fie lansarea și dezvoltarea unei afaceri, fie modernizarea sau extinderea unei afaceri.

we rise your business’s quality

Oferim servicii de consultanţă în domeniul certificării ISO societăţilor orientate spre creșterea calităţii produselor şi serviciilor proprii şi evitarea erorilor, în locul corectării lor. Compania pune la dispoziția clienților documentația completă, formată din norme, proceduri, fluxuri, şi alte instrucțiuni specifice necesare obținerii certificărilor necesare.

Dezvoltăm pentru clienți sisteme specifice de management, adaptate tipului şi volumului de resurse cu care compania operează.
Ansamblul de aplicații/proceduri este menit să monitorizeze şi să autonomizeze, în timp real, întreaga activitate a companiei, reducând implicarea umană și financiară.