Project Management

ALL asigură servicii de project management, site management și dirigenție de șantier.
Compania etapizează desfășurarea unui proiect raportat la caracteristici, amploarea obiectivului, resursele disponibile în proiect și structurează obiective dependente temporal și financiar. În funcție de scopul intenționat, compania organizează implementarea investiției astfel încât fiecare obiectiv să fie atins în termenul prevăzut și în bugetul planificat.
Activitatea este structurată pe următoarele etape, în managementul proiectelor:


  Project Management
 • Planificarea riguroasă a activităților și a termenelor aferente
 • Calcularea termenelor în mod realist si asigurarea respectarii deadline-urilor
 • Urmărirea bugetelor proiectului astfel încât costurile sa fie minime
 • Verificarea randamentului financiar prin supravegherea sistemelor de contractare și achiziționare
 • Menținerea unei conexiuni on time cu toți partenerii implicați în proiect
 • Monitorizarea desfășurării activităților planificate și coordonarea implementării
 • Raportarea periodică a resurselor implicate și rămase disponibile
 • Controlul permanent al situației din șantier
 • Monitorizarea riscurilor și implementarea măsurilor pentru evitarea și diminuarea efectelor
 • Controlul calitativ al execuției
 • Raportarea exactă a stadiului implementării.

Compania s-a specializat în derularea de activități de project management pentru activități din domeniul constucțiilor. Activitățile de project management, site management și dirigenție de șantier sunt gestionate integrat la nivelul companiei. Pentru activitatea de project management încadrarea în bugete și calitatea sunt aspecte determinante care asigură succesul proiectelor.

SERVICII DE PROJECT MANAGEMENT:


I Management de proiect în construcții I
I Controlul costului lucrărilor de construcții I
Obiectivul Project managerilor noștri este de a-și vedea investiția funcțională. Misiunea echipei de project management este de a implementa calitativ proiectele, în cel mai scurt timp posibil și la cel mai mic preț.

Direct corelate cu serviciile de project management, compania asigură și servicii de site management, în domeniul construcțiilor. Echipa se focalizează pe supervizarea sit-urilor de construcții și pe urmărirea executării lucrărilor pe toată perioada de realizare a unei construcții.

SERVICII DE SITE MANAGEMENT:


I Site Management I
I Dirigenție de șantier I
I Asistenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă din partea Beneficiarului I
I Inginerie economică I
I Servicii suport pentru antreprenori generali I

Misiunea echipei responsabile de realizarea serviciilor de site management este de a asigura realizarea investiției, la nivelul de calitate planificat, în bugetul alocat și la deadline-ul impus, iar obiectivul specialistului este de a asigura progresul continuu al realizării investiției.

ALL asigură servicii integrate pe linia consultanță - finanțare - implementare - analiză și evaluare pentru companii, asigurând serviciile la cele mai înalte standarde.