Accesare fonduri nerambursabile

ALL furnizează servicii de consultanță în accesare finanțări nerambursabile, din fonduri europene și din fonduri guvernamentale.

Serviciile companiei cuprind întocmirea tuturor documentaţiilor necesare pentru obţinerea fondurilor nerambursabile, de la demararea proiectului până în momentul încasării de către beneficiar a ultimei tranșe din finanțarea nerambursabilă. De asemenea, compania oferă un pachet integrat, continuând cu asistență pe parcursul implementării în colaborare cu autoritatea de management a programului de finanțare, în acest sens oferind atât servicii de elaborare a proiectelor, cât și servicii de management și implementare.

Echipa de consultanță acționează ca un consilier focalizat pe oferirea unei soluții complete în definitivarea ideii de proiect, prin identificarea celei mai potrivite linii de finanțare și elaborarea bugetului, precum și asistență pe durata implementării proiectului. AllConsulting Gropup pune la dispoziție o experiență bogată în domeniu, garantează seriozitate și rigurozitate și personalizează toate relațiile de colaborare.

În relația cu clienții care doresc finanțare, parcurgem următoarele etape:


  Accesare Fonduri
 • Consilierea beneficiarului în definirea ideii de proiect
 • Estimarea valorii totale a proiectului
 • Analiza pieței și a oportunităților existente
 • Identificarea celei mai potrivite surse de finanţare
 • Stabilirea necesarului de investiţie
 • Gestionare oferte de la potenţiali furnizori
 • Elaborarea bugetului şi a documentațiilor tehnico-economice
 • Elaborarea de fluxuri tehnologice funcționale utilizând principii inovative
 • Elaborarea proiecţiilor financiare
 • Întocmirea planului de afaceri
 • Consiliere la obţinere avize, autorizaţii, acorduri
 • Întocmirea Cererii de finanţare
 • Asistență acordată la depunerea dosarului
 • Asistenţă în implementarea proiectului
 • Realizarea de rapoarte de progres
 • Întocmirea dosarelor de plată (cerere de rambursare)
 • Consultanţă în urmărirea implementării.

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ACCESARE FONDURI NERAMBURSABILE:

|Elaborare documentații necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile |
| Asistenţă în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri |
| Elaborare documentație tehnico – economică, în vederea accesării de credite |
| Elaborare planuri de afaceri |
| Întocmire strategii de dezvoltare |
| Realizare documentații tehnico-economice: studiu de fezabilitate (SF) şi documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) |
| Elaborare analize cost beneficiu / Proiecții financiare |

Misiunea specialiștilor consultanți este de a identifica și a pune la dispoziție surse de finanțare nerambursabile pentru orice proiect, iar obiectivul specialiștilor este de a obține finanțări și de a implementa proiecte astfel asigurând satisfacerea nevoilor clienților.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul www.all-gfs.ro